Zorgvernieuwing

De huisartsen uit Súdwest Fryslân werken nauw samen met als doel patiënten in de regio goede zorg te kunnen bieden en alle vernieuwingen in de gezondheidszorg die effectiever zijn voor de patiënt en efficiënter en doelmatiger werken voor de huisartsen toe te kunnen passen.

Samenwerken helpt ons te anticiperen en reageren op veranderingen in het zorglandschap en zorgvernieuwingsprojecten.

We laten u graag zien waar we gezamenlijk bij aansluiten en wat we gezamenlijk uitdragen.


Zorgvernieuwing 2022

Ook in 2022 kunnen de praktijken een thema kiezen om te blijven innoveren en ontwikkelen. 


Zorgvernieuwing 2021

In 2021 konden de praktijken kiezen uit 4 thema's ter bevordering van de huisartsenzorg en/of het versterken van de praktijkvoering. 


AVG Proof

In mei 2018 ging de AVG in werking. Op alle praktijken is gewerkt aan de invoering hiervan;  verwerkersovereenkomsten zijn getekend, verwerkingsregisters gemaakt, presentaties gegeven. Op alle praktijken is de AVG geïmplementeerd.  


AHON

Het AHON biedt een (academisch) platform waarin actieve en innovatieve huisartsen samen met onderzoekers, docenten en het opleidingsinstituut praktisch maar grondig willen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de huisartsenzorg.


Het gebruik van alcohol en andere genotsmiddelen onder jongeren terug dringen

Onder de naam Cool Súdwest wordt dit project in de gemeente Súdwest Fryslân uitgerold (2018 – 2021). Als HSSF zijn we middels het tekenen van een alliantie verbonden aan dit project.


OPEN

OPEN is het vierjarig versnellingsprogramma van InEen, LHV en NHG om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt per 1 juli 2020.  


BeterDichtbij

Met de BeterDichtbij app heeft  de patiënt eenvoudig en veilig contact met de huisarts, assistente en/of POH.  Huisartsenpraktijk te Bakhuizen en Gietema & van Kapel te Heeg doen mee aan een pilot, in samenwerking met het Antonius Ziekenhuis, en maken gebruik van de Beterdichtbij app.

Positieve gezondheid

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.


Richtlijn Urineweg infecties bij ouderen in verzorgingshuizen

Onze huisartsenpraktijken en de 5 verzorgingshuizen in onze regio werken uniform op basis van de door ons zelf ontwikkelde richtlijn UWI bij ouderen in verzorgingshuizen. 


Wijkgericht werken

De huisartsen van de HSSF denken mee in het proces van wijkgericht werken.  Het heeft als doel om zorg- en dienstverlening lokaal en in samenhang te organiseren.


Vitale Regio Súdwest Fryslân 

We nemen deel en denken mee met het project: Dementie op het platteland: Koudum – Molkwerum – Warns – Stavoren - Hindeloopen.

 

Op de sites van onze huisartsenpraktijken vindt u de informatie over het zorgaanbod per huisartsenpraktijk.