Húsdokters Synergy Súdwest Fryslân

 

6 Huisartsenpraktijken uit de regio Zuidwest Friesland hebben zich verbonden onder de naam van HSSF (Húsdokters Synergy Súdwest Fryslân). De huisartsen van de HSSF streven naar Synergie en worden hierin vanaf de opstart ondersteund door de praktijk-regiomanager.

De individuele (apotheekhoudende-) huisartsenpraktijken hebben zich aan elkaar verbonden met als doel de continuïteit, doelmatigheid en kwaliteit van de huisartsenzorg in de Zuidwesthoek van Friesland te waarborgen en waar mogelijk te optimaliseren.

De HSSF heeft een gezamenlijke Visie en Missie.