Zorgvernieuwing 2022

In Friesland willen we graag samen bouwen aan toekomstbestendige huisartsenzorg. Goed georganiseerde huisartsenzorg waarin er meer tijd is voor de patiënt, aandacht is voor kwetsbare groepen en digitalisering een belangrijke rol speelt.

In 2019 hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Ineen en Zorgverzekeraars Nederland  een hoofdlijnenakkoord (HLA) gesloten. In Friesland bieden we vanuit dit hoofdlijnenakkoord huisartsenpraktijken thema’s aan die zich richten op toekomstbestendige huisartsenzorg.

Voor het uitwerken van deze thema’s zijn HLA-gelden beschikbaar (prestatie Toekomst Bestendige HuisartsenZorg (TBHZ)). De inzet van HLA-gelden in Friesland is een afspraak tussen de Friese Huisartsen Vereniging (FHV) en Zilveren Kruis. Dokterszorg verzorgt als ‘regio-organisatie’ de uitvoering. In 2021 konden de Friese praktijken kiezen uit vier modules.  In 2022 kan uit drie modules gekozen worden. 

Positieve Gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens. Dit betekent een andere benadering door zorgverleners. Samenwerking binnen en tussen het gezondheidsdomein en het sociale domein is daarbij van wezenlijk belang.

Met het concept van Positieve Gezondheid kunnen zorgverleners patiënten helpen een betere gezondheid te ervaren. Patiënten kunnen hun eigen kracht inzetten en (informele en sociale) netwerken beter benutten. We verwachten dat dit leidt tot de medicaliseren van onderliggende problematiek en behoeften en uiteindelijk tot minder herhaalconsulten en verwijzingen naar de tweede lijn.

 

De volgende huisartsenpraktijken hebben dit thema gekozen:

- Apotheekhoudend huisartsenpraktijk Gietema & van Kapel te Heeg

- Apotheekhoudend huisartsenpraktijk Schadenberg & Verdenius te Heeg

- Apotheekhoudend huisartsenpraktijk Bakhuizen 

- Apotheekhoudend huisartsenpraktijk Eijrond & Piersma te Warns

- Huisartsenpraktijk Kroijenga & de Jong te Workum 

Door de enorme vergrijzing van onze maatschappij doet een toenemende groep mensen met (meerdere) chronische aandoeningen een beroep op jou als huisarts. Om iedereen goed in beeld te houden, is het van belang dat patiënten zelfmeetinstrumenten gaan gebruiken en zo hun zelfmanagement vergroten. Want als de patiënt meer zelf doet, meer regie krijgt over het zorgproces en de veiligheid ervaart van de ondersteuning van huisarts of POH, dan kan dit helpen om de werkdruk behapbaar te houden. Daarnaast zal deze actieve rol en het inzicht van de patiënt een positieve impuls geven aan zijn gezondheidsgedrag.

De module ‘Praktijkanalyse’ richt zich op de bedrijfsvoering van de praktijk, de effectiviteit van het team en de werkprocessen. Deze uitkomsten worden gecombineerd met de eigen verbeterbehoefte. De praktijkanalyse bestaat uit een scan, intake en een plangesprek.

De analyse geeft inzicht in de praktijkvoering en brengt verbeterpunten in beeld voor de optimalisatie van de praktijkvoering en verhoging van de werksfeer. Hierbij wordt ook gekeken naar de toekomstbestendigheid, met aandacht voor arbeidsmarktproblematiek en huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg.

Het doel van de praktijkanalyse is om de huisartsenpraktijk optimaal te organiseren en de praktijkvoering effectief en kwalitatief hoogstaand te laten functioneren, nu en in de toekomst.

 

De volgende huisartsenpraktijk heeft dit thema gekozen:

- Huisartsenpraktijk Balk Woudsend