Zorgvernieuwing 2021

De LHV, Ineen en Zorgverzekeraars Nederland hebben in 2019 een hoofdlijnenakkoord (HLA) gesloten. In dat HLA worden thema’s genoemd waaraan gelden voor innovatie en ontwikkeling voor de huisartsenzorg besteed kan worden.  Hiermee willen wij een investering doen voor onze patiënten en onze huisartsenpraktijken. 


In Friesland zijn samen met de zorgverzekeraar Zilveren Kruis/De Friesland vier onderwerpen afgesproken waaraan het beschikbare geld besteed kan worden. 

 • Het stimuleren van Persoonsgerichte benadering/positieve gezondheid

Van ziektegerichte naar persoonsgerichte benadering met gedachtengoed van positieve gezondheid.

Met het concept van positieve gezondheid kunnen we onze patiënten helpen een betere gezondheid te ervaren. Zij kunnen hun eigen kracht inzetten en (informele en sociale) netwerken beter gaan benutten. We verwachten dat dit leidt tot de medicaliseren van onderliggende problematiek en behoeften. Dit zal waarschijnlijk leiden tot minder herhaalconsulten en verwijzingen naar de tweede lijn.  

De volgende huisartsenpraktijken hebben dit thema gekozen:

- Apotheekhoudend huisartsenpraktijk Gietema & van Kapel te Heeg

- Apotheekhoudend huisartsenpraktijk Schadenberg & Verdenius te Heeg

- Apotheekhoudend huisartsenpraktijk Bakhuizen 

 • Het stimuleren en gebruiken van zelfmetingen door patiënten

Waarom thuismeten?

Door de enorme vergrijzing van onze maatschappij zal een toenemende groep mensen met (meerdere) chronische aandoeningen een beroep gaan doen op de huisarts. Om iedereen in beeld te houden, is het van belang dat patiënten zelfmeetinstrumenten gaan gebruiken en zo hun zelfmanagement vergroten. Als de patiënt meer zelf doet, meer regie krijgt over het zorgproces en de veiligheid ervaart van de ondersteuning van huisarts of POH,  dan kan dit helpen om de werkdruk binnen de perken te houden. Daarnaast zal deze actieve rol en het inzicht van de patiënt een positieve impuls geven aan zijn gezondheidsgedrag.

De volgende huisartsenpraktijken hebben dit thema gekozen:

- Huisartsenpraktijk Kroijenga & de Jong te Workum 

 • Versterken van de huisartsenpraktijk door uitvoeren praktijkanalyse

Klaar voor nu … en voor de toekomst?

Wij zijn tevreden met de wijze waarop de huisartsenpraktijk draait. De assistente doet haar werk goed, de patiënten lijken tevreden. De dingen lopen al jarenlang op een bepaalde manier. Iedereen is daaraan gewend en het lijkt allemaal prima te werken. Maar is dat ook echt zo? Kunnen sommige zaken efficiënter worden aangepakt? Zijn er wellicht toch verborgen gebreken? Zijn er nog wensen voor de bedrijfsvoering en praktijkinzichten? Met een beetje hulp van buitenaf kun je daar heel gemakkelijk achter komen én plannen maken voor een toekomstbestendige praktijkorganisatie. De praktijkanalyse richt zich op de bedrijfsvoering van de praktijk, de effectiviteit van het team en de werkprocessen. Deze uitkomsten worden gecombineerd met de eigen verbeterbehoefte.

De volgende huisartsenpraktijken hebben dit thema gekozen:

- Huisartsenpraktijk Balk Woudsend

- Apotheekhoudend huisartsenpraktijk Eijrond & Piersma te Warns 

   • Praktijkmanagement voor kleinere praktijken

   In het kader van het hoofdlijnenakkoord (HLA) kan je als huisarts of huisartsensamenwerkingsverband wanneer je nog geen praktijkmanager hebt, deze voor 2021 alsnog vanuit het HLA inzetten voor je praktijk(en). Deze optie is dus niet beschikbaar als je als samenwerkingsverband al gebruikmaakt van de huidige prestatie.

   Deze keuze is voor de praktijken van de HSSF niet van toepassing, aangezien er al gebruik gemaakt wordt van een praktijkmanager.