De huisartsen van Zuidwest Friesland 

Wij zijn een huisartsen samenwerkingsverband in Zuidwest Friesland en zetten ons in om de continuïteit, doelmatigheid en kwaliteit van de huisartsenzorg in de Zuidwesthoek van Friesland te waarborgen en waar mogelijk te optimaliseren. 

De volgende huisartsenpraktijken maken onderdeel uit van Húsdokters Synergy Súdwest Fryslân (HSSF): 


Kwaliteit & continuïteit huisartsenzorg Súdwest Fryslân

Alle huisartsenpraktijken in de regio hebben vaste praktijkhouders. Deze huisartsen staan voor continuïteit van huisartsenzorg bij u in de buurt.

Door nauw samen te werken in deze regio, staan ze voor elkaar klaar in geval van bijvoorbeeld ziekte, maar ook bij het zoeken naar een collega-opvolger.

De huisartsen maken gebruik van elkaars kennis en diensten. Regelmatig komen zij samen om bijvoorbeeld innovaties in de zorg op een efficiënte manier te kunnen implementeren of nieuwe wet- en regelgeving te bespreken.

Er worden huisartsen opgeleid. Doktersassistentes, apothekersassistentes en praktijkondersteuners worden in de regio geschoold. Men kent elkaar goed en daardoor wordt er veel kennis uitgewisseld.

Een praktijk-regiomanager ondersteunt en adviseert de huisartsen om samen te kunnen werken en vele zaken slim te organiseren.

De huisartsenzorg voor de patiënt wordt hierdoor gewaarborgd.


Zorgaanbod  & Zorgvernieuwing

De huisartsen uit Súdwest Fryslân werken nauw samen met als doel patiënten in de regio goede zorg te kunnen bieden. Dit doen zij door vernieuwingen in de gezondheidszorg toe te passen,  welke effectiever, efficiënter en doelmatiger zijn voor zowel de patiënt als de huisarts.

Vacatures

Het is goed werken in onze praktijken en regio! We attenderen u graag op de openstaande vacatures.

 

De HSSF als leeromgeving

Werken in de huisartsenpraktijk is leuk! Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er voldoende mensen in de zorg blijven werken, daar dragen we graag aan bij. 

Over Ons

We vertellen u graag meer over onze praktijken, de huisartsen en de visie & missie van de HSSF.