De HSSF als leeromgeving

Werken in de huisartsenpraktijk is leuk!

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er voldoende mensen in de zorg blijven werken, daar dragen we graag aan bij. 

Ben je op zoek naar een opleidingsplaats? Hieronder geven we aan welke opleidingsplaatsen er in onze praktijken mogelijk zijn. 

Vaak verloopt de invulling van een stage via de opleiding. Mocht dit bij jou niet het geval zijn, heb je vragen en/of wil je graag een open sollicitatie sturen, dat kan via info@hssf.nl .

 

Doktersassistente in opleiding

In de volgende praktijken worden doktersassistenten opgeleid:

Praktijk Sept 2022 - Febr. 2023 Febr. 2023 - juli 2023
Balk Woudsend Voorzien 1 plek beschikbaar
Kroijenga & de Jong Workum Voorzien Voorzien
Gietema & van Kapel Heeg 1 plek beschikbaar
Schadenberg & Verdenius Heeg
Eijrond & Piersma Warns
Huisartsenpraktijke Bakhuizen

Loop je als assistente stage bij 1 van onze praktijken, dan kun je gratis deelnemen aan de scholingen welke we 5x per jaar organiseren in onze regio en als HSSF aanbieden aan al onze assistentes.

 

Apothekersassistente in opleiding

In de apotheekhoudende huisartsenpraktijken kan een apothekersassistentes stage lopen / opgeleid worden, evt. met een kort uitstapje naar de openbare apotheek als er weinig/geen handverkoop is. Dit wordt in overleg met de opleiding per stage/praktijk vorm gegeven.

 

Huisartsen in opleiding

In de volgende praktijken worden huisartsen opgeleid:

  • Balk Woudsend voorzien t/m maart 2023
  • Eijrond & Piersma voorzien t/m maart 2023
  • Gietema & van Kapel voorzien t/m dec 2023

 

Praktijkondersteuner

Op aanvraag staan onze praktijken open voor een opleidingsplaats voor POH Somatiek.

 

Overige opleidingsplaatsen

Op aanvraag bieden wij ook stageplaatsen aan voor specialist ouderenzorg, co assistenten en verpleegkundig specialisten.