AHON: 

Het Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk

De afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde vindt de samenwerking met de huisartsen(praktijk) in de regio belangrijk bij het ontwikkelen van onderzoek, onderwijs en opleiding. Deze samenwerking geven we vorm in het Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk (AHON).

Het AHON biedt een (academisch) platform waarin actieve en innovatieve huisartsen samen met onderzoekers, docenten en het opleidingsinstituut praktisch maar grondig willen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de huisartsenzorg.

In dit netwerk zorgen huisartsen(praktijken) en de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde voor een krachtige eerste lijn door:

  1. een gedegen wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsenvak
  2. te innoveren t.b.v. de kwaliteit en duurzaamheid van huisartsgeneeskunde in de regio
  3. het opleiden van voldoende toekomstbestendige huisartsen

De volgende huisartsenpraktijken van de HSSF zijn aangesloten bij AHON:

  • Apotheekhoudend huisartsenpraktijk Bakhuizen
  • Huisartsenpraktijk Kroijenga & de Jong te Workum 
  • Apotheekhoudend huisartsenpraktijk Eijrond & Piersma te Warns
  • Apotheekhoudend huisartsenpraktijk Gietema & van Kapel te Heeg

Voor meer informatie over AHON verwijzen wij u naar: https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/ahon