Visie & Missie van Húsdokters Synergy Súdwest Fryslân 

Visie: wat willen wij samen creëren?

Een intensief samenwerkende groep huisartsen welke het vertrouwen hebben dat ze er samen beter van worden. Er is een balans tussen gezamenlijkheid en autonomie. ‘We vullen elkaar aan, staan samen sterk en willen de huisartsenzorg op het platteland op hoog niveau uitvoeren nu en in de toekomst!

Missie, waarom bestaan wij?

  1. Als HSSF vormen we een groep omdat we meerwaarde zien wat betreft efficiëntie, verlaging van ieders kwetsbaarheid, verbeteren van continuïteit van zorg en de gezamenlijke aanpak van regionale projecten in (zuidwest) Friesland.
  2. De gezamenlijkheid wordt gezocht in het organiseren en elkaar ondersteunen. Ieders autonomie gericht op de persoonlijke patiëntenzorg wordt als waardevol gezien en in stand gehouden.
  3. De huisartsenpraktijk(en) zijn een schakel in de totale zorgketen gericht op het verlenen van eerstelijnszorg in samenwerking met andere zorgverleners.
  4. Als groep willen we benaderbaar, zichtbaar, meedenkend en modern zijn.
  5. We gaan mee met de ontwikkelingen en leveren huisartsenzorg volgens de laatste richtlijnen.
  6. De diversiteit van de groep wordt gezien en gevoeld als meerwaarde.
  7. Door deze groep zijn we robuuster en een relevante gesprekspartner voor stakeholders.

Ons hogere doel:

Samen staan voor de huisartsenzorg in de regio en de regie nemen in veranderingen.

Ons gewaagde doel:

Op overstijgend niveau bouwen we uit naar gezamenlijkheid en op dat niveau zijn we bereid om autonomie op te geven waar het de patiënten zorg ten goede komt.

 Onze kernkwaliteiten:

Als zelfstandige zorgprofessionals in de HSSF zijn we efficiënt en anticiperen we proactief op ontwikkelingen. We zijn oplossingsgericht en doelmatig.

Onze kernwaarden:

Met groeiend vertrouwen in elkaar samen als HSSF optrekken waar mogelijk. We voelen ons verantwoordelijk voor de patiënt, elkaar en de kwalitatief goede toekomstbestendige huisartsenzorg.

Alone we are strong, together we are stronger!