Zorgaanbod

De huisartsenpraktijken uit Súdwest Fryslân werken nauw samen met als doel patiënten in de regio goede zorg te kunnen bieden. 

We laten u graag zien welke zorgaanbod we vanuit onze praktijken bieden.

Op de sites van onze huisartsenpraktijken vindt u meer informatie over het zorgaanbod per huisartsenpraktijk.


Ketenzorg

Alle onze huisartsenpraktijken ondersteunen patiënten met een chronische zorgvraag. Het doel is de zorg voor mensen met een chronische aandoening zodanig vorm te geven dat de kwaliteit van hun leven verbetert. 


 Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

De huisarts kan de patiënt verwijzen naar een leefstijlcoach wanneer ondersteuning gewenst is bij een te wijzigen leefstijl.


Rijbewijs keuring

Een aantal praktijken bieden rijbewijs keuringen aan. 


Praktijkondersteuner GGZ Jeugd

In de meeste huisartsenpraktijken bieden we ondersteuning middels een POH GGZ Jeugd. De inzet van de POH GGZ Jeugd  wordt ondersteund door de gemeente Súdwest Fryslân en de gemeente De Fryske Marren.


Ouderenzorg

Onze huisartsenpraktijken zetten zich in voor integrale ouderenzorg met als doel het tot stand brengen van een integraal, multidisciplinair zorgaanbod voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie op het gebied van cure, care, wonen en welzijn.


Slaapapneu onderzoek in de 1ste lijn

In de meeste huisartsenpraktijken kunnen we sinds  2021 onderzoek verrichten naar slaapapneu.