Ouderenzorg

Al onze praktijken zetten in op integrale ouderenzorg met als doel het tot stand brengen van een integraal, multidisciplinair zorgaanbod voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie op het gebied van cure, care, wonen en welzijn.

 

De huisartsenpraktijk vervult een regiefunctie voor deze zorg door onder meer het tijdig signaleren van (de mate van) kwetsbaarheid en (complexe) problematiek van de bij de praktijk ingeschreven oudere patiënten.

De praktijkondersteuner, verpleegkundig specialist en/of huisarts werken hiervoor nauw samen met andere zorgpartners, zoals o.a. thuiszorgmedewerkers, fysiotherapeuten en diëtisten.