Vitale Regio Súdwest Fryslân

Dementie op het platteland

Koudum – Molkwerum – Warns – Stavoren - Hindeloopen

De Friesland, GGD Fryslân en Súdwest-Fryslân willen samen de vitaliteit van de Friese burgers bevorderen. Hiervoor werken ze samen binnen het programma Vitale Regio. De gemeenten, De Friesland Zorgverzekeraar en GGD Fryslân dragen nu ook al bij aan vitaliteit en gezondheid, ieder afzonderlijk vanuit eigen kaders en financiering. In het programma Vitale Regio Fryslân worden in de pilots verschillende krachten gebundeld door samen te focussen op een specifiek vraagstuk.

Voor de pilot Vitale Regio kiest Súdwest-Fryslân voor een vraagstuk dat rondom ouderen speelt. Volgens het Sociaal en Cultureel planbureau  wordt de komende jaren een verdubbeling van het aantal ouderen verwacht. Dit aantal loopt van 12% in 2017 op naar 24% in 2030. Deze ontwikkeling geldt voor heel Fryslân.  Op deze ontwikkeling willen we ons zorgvuldig en gezamenlijk voorbereiden.

 

Gezamenlijke uitdaging

Súdwest-Fryslân is qua oppervlakte de grootste gemeente van Nederland. Ongeveer de helft van onze inwoners woont op het platteland.  Ook het merendeel van de Friese inwoners woont op het platteland. Dit maakt dat de preventieve zorg  op het platteland een interessant onderwerp is voor de Vitale Regio.

Volgens de ontwikkelvisie van Súdwest-Fryslân zal de vergrijzing in het landelijk gebied sneller toenemen dan in het stedelijk gebied. Om deze reden hebben we in de pilot Vitale Regio gekozen voor het gebied Koudum-Molkwerum-Warns-Stavoren-Hindeloopen. Dit gebied kenmerkt zich onder andere door een lage sociale status (Warns/ Koudum) ten opzichte van de rest van Súdwest-Fryslân (bron: Gezondheidsmonitor, GGD Fryslân 2016). Medewerkers van het gebiedsteam geven aan dat in dit gebied een vraagverlegenheid speelt, mantelzorgers en cliënten trekken vaak aan de bel als het te laat is. Het is lastig vroegtijdig inwoners te ondersteunen bij hun hulpvraag.

Daarnaast vermoeden we dat het aantal voorzieningen zoals winkels, zorgaanbod etc. af zal nemen in deze omgeving. Binnen de Vitale Regio willen we dit gebied beter analyseren, zodat we hier op kunnen inspelen.

 

Doel

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft zich tot doel gesteld dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen blijven meedraaien in de maatschappij. Zij werkt samen met inwoners en organisaties aan een inclusieve samenleving waarin iedereen op een passende wijze kan meedoen.

Het doel is dat ouderen op het platteland in de omgeving Koudum-Molkwerum-Warns-Stavoren-Hindeloopen zo goed mogelijk met een goede kwaliteit van leven zelfstandig kunnen blijven wonen. Oók als zij met dementie geconfronteerd worden. Hier werken we als huisartsen graag aan mee.