Richtlijn Urineweg infecties bij ouderen in verzorgingshuizen

Onderzoek, ontwikkeling en invoering van gezamenlijke richtlijn UWI met verzorgingshuizen

In februari 2019 heeft huisarts Margriet Sijtema vd Kooij te Koudum & Wijckel een onderzoek gedaan naar de werkwijze rondom urineweginfecties bij patiënten in verzorgingshuizen waaruit verschillende verbeterpunten naar voren kwamen.

Deze punten zijn aanleiding geweest om als HSSF te besluiten om een uniforme werkwijze voor urineweginfecties in verzorgingshuizen (regio HSSF) te willen ontwikkelen met als doel de zorg rondom UWI te verbeteren.

Er is een richtlijn voor huisartsen ontwikkeld door Margriet Sijtema vd Kooij in samenwerking met Izore, deze richtlijn is gepresenteerd en uitgelegd tijdens een DTO/FTO scholingsavond.

Middels een werkgroep, bestaande uit 1 verpleegkundige van alle 5 verzorgingshuizen in onze regio en praktijk-regiomanager Anke Strikwerda, is een uniforme werkwijze ontwikkeld voor in de verzorgingshuizen. In samenwerking met Izore is een scholing gegeven aan de zorgkundigen van de 5 verzorgingshuizen.

Vanaf februari 2020 wordt volgens de richtlijn en de gemaakte stroomschema’s gewerkt. In de komende maanden zal de richtlijn geëvalueerd worden en waar nodig bij gesteld.

 

2019 12 10 Stroomschema Huisartsen Regio HSSF
PDF – 347,4 KB
2020 01 22 Stroomschema Verzorgingshuizen Regio HSSF
PDF – 265,8 KB
2020 07 14 Nieuwsbrief 1 UWI Richtlijn
PDF – 412,3 KB