OPEN

Huisartsen en eerstelijnsorganisaties vinden het belangrijk dat patiënten zelf meer regie kunnen hebben over hoe ze omgaan met hun gezondheid. Inzicht in de eigen medische gegevens kan patiënten helpen in hun omgang met de eigen gezondheid. Daarnaast is het per 2020 wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

Vanuit die uitgangspunten zijn de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, bij elkaar gekomen om te kijken wat er gedaan kan worden om de huisartsen en eerstelijnsorganisaties hierbij te ondersteunen. Er is besloten tot een gezamenlijk programma: OPEN; Ontsluiten van Patiëntengegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland.

 

 

Wat is OPEN?
OPEN is een vierjarig programma, ontstaan op initiatief van de LHV, NHG en InEen, om huisartsenpraktijken te ondersteunen in de taken die nodig zijn om op tijd klaar te zijn de wettelijke verplichtingen op 1 Juli. Na OPEN kunnen patiënten op een veilige digitale manier beschikken over hun medische gegevens, volgens het MedMij afsprakenstelsel, via een portaal of PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving).

Wat moet er gebeuren?
OPEN stelt eisen op waaraan ICT-leveranciers moeten gaan voldoen en zorgt er samen met hen en Stichting LEGIO voor dat de benodigde ICT aanpassingen worden gedaan. Ook biedt OPEN huisartsen(praktijken) ondersteuning bij het plannen en implementeren van deze afspraken in de praktijk.

Wie gaat ons helpen?
Deze ondersteuning wordt met name geboden door regionale coalities.  Dokterzorg Friesland zal deze rol als penvoerder op zich nemen en heeft zich in een coalitie verenigd met de Friese Huisartsen Vereniging (FHV), voor de gehele provincie Friesland.