Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) 

Hulp van een leefstijlcoach

De huisarts kan een patiënt verwijzen naar een leefstijlcoach wanneer ondersteuning gewenst is bij een te wijzigen leefstijl.

 

Leefstijl is alles wat je doet en laat om gezond te blijven. Een leefstijlcoach kan je helpen daarin keuzes te maken en in actie te komen. De leefstijlcoach helpt je om een doel te formuleren en concrete stappen op weg daar naar toe te zetten. U kunt kosteloos deelnemen aan de GLI, het wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en heeft geen invloed op uw eigen risico. Deelname is niet vrijblijvend, er wordt verwacht dat u alle sessies aanwezig bent en ook zelf tussen de sessies actief aan de slag gaat met de door uzelf geformuleerde verbeterstappen. De cursus duurt 2 jaar en bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken. De huisarts kan verwijzen naar een GLI-aanbieder als een patiënt voldoet aan de verwijscriteria;

 

'Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u overgewicht (BMI tussen 25-30) en daarbij een hoge bloeddruk, hoog cholesterol of diabetes, of heeft u ernstig overgewicht (BMI >30, dan komt in u aanmerking voor een GLI'.